Craois teine
Local Stories

Five Local stories from the Isle of Lewis

Seanachasan

Tha iomadh seanachas miorbhuileach an dualchas na Gaidheil. Chan eil cothroman  bhith gan innse an-diugh ach teirc.

Clàr mi na còig seanchas seo agus tha gach tè a maireadh còig mionaidean a-mhàin. Tha beartas cànan unnta, mar a chaidh an toirt dhomhsa. Tha mi an dòchas gun còrd iad ribh.

Gheibh sibh an seanchas rinn cluintinn air Soundcloud agus rin leughadh air an ceangal gu làrach Guthan nan Eilean agus CLILstore.

 

Tiotal Leirmheas sa Bheurla Ceanglaichean/ Links
Is Daor a Cheannaich mi Fiadhachd Circa 1720 MacAulay men at Loch Langabhat and the landmark Clach Bhess Maggie’s post Blog
Soundcloudhttps://soundcloud.com/user-610958481/s-daor-a-cheannaich-mi-fiadhachdCLIL Store Link http://multidict.net/wordlink/?navsize=1&sl=gd&url=http://multidict.net/clilstore/page.php?id=7350{and}user=MagaidhHeb
An Seann Fhiadh Deer hunting at Loch Langabhat on the border of Lewis and Harris in days gone by. Who was the wee wizen man? Maggie’s post blog
Soundcloudhttps://soundcloud.com/user-610958481/an-seann-fhiadhCLIL Store Linkhttp://multidict.net/wordlink/?navsize=1&sl=gd&url=http://multidict.net/clilstore/page.php?id=7352{and}user=MagaidhHeb
Fear Mhealastaidh Mealista men who went to gather a cargo of wood for roof timbers. A love story and what is extant of a dream song. Maggie’s post blog
Soundcloudhttps://soundcloud.com/user-610958481/fir-mhealistaCLIL Store Link http://multidict.net/wordlink/?navsize=1&sl=gd&url=http://multidict.net/clilstore/page.php?id=7349{and}user=MagaidhHeb
Sabaid Mhor Wick Circa 1870 when the herring fishing was booming a large number of fishing boats were in Wick Harbour when a fight broke out. This account includes details of men from Lochs who were in the fracas. Maggie’s post blog

Soundcloud

 

CLIL Store Link http://multidict.net/wordlink/?navsize=1&sl=gd&url=http://multidict.net/clilstore/page.php?id=7351{and}user=MagaidhHeb

 

 

Nighean Dhòmhaill Bàin an t-Strùim The love Story of Ishbal nighean Dhòmhnaill Bain an t-Strùim who herded the cattle in Uig and Calum MacAmhlaigh from Harris. Maggie’s post blog
Soundcloudhttps://soundcloud.com/user-610958481/isbhal-nighean-dhomhnaill-banCLIL Store Linkhttp://multidict.net/wordlink/?navsize=1&sl=gd&url=http://multidict.net/clilstore/page.php?id=7333{and}user=MagaidhHeb

 

Leave a Reply