• gaelic,  Gaelic Drama,  Gaelic Films,  Performance

  Lockdown Theatre 2020

  Following the lockdown into September to November 2020, I was surprised to find myself rehearsing two scripts for filming. The Gaelic monologue Os Mo Chionn Sheinn an Uiseag written by Eric J MacDonald was requested by the Blas Festival https://www.facebook.com/118042888233771/videos/702218400690932

 • drama
  gaelic,  Gaelic Drama,  News / Blog,  Performance,  Sound

  Deilbh Cluich

  Thòisich mi nam phàrt den bhuidhean coimhearsnachd Cabraich a cur air adhairt deilbh cluich mu dualchas nan eilean an 2007. An cois seo tha clàraidhean ceithir de na deilbh cluich a chaidh a chur air àrd ùrlar. Tha na sgriobtaichean…