Tag: psalm singing

Sailm Fo Sheol

Sailm Fo Sheol

Tha ath-nuadhachadh de chleachdadh a bha ann bho chionn fhada, air iomadh còmhradh a dhùsgadh ann an Leòdhas an lùib a’ phròiseict ealain Bàta nan Salm.

Mus tàinig an rathad mòr, bhiodh coithional air an t-slighe dhachaigh anns na h-eathraichean, an dèidh nan òrdaighean, a togail salm san dealachadh. Continue reading “Sailm Fo Sheol”

Psalms in Boats Isle of Lewis Tradfest 2017

Psalms in Boats Isle of Lewis Tradfest 2017

The Psalmboat project is a multi-arts volunteer community project centred on Loch Erisort, Lochs, Isle of Lewis. The Psalmboat community is sharing stories of travel by sea to church services in the past, and in the present we are singing psalms in boats and on land. Continue reading “Psalms in Boats Isle of Lewis Tradfest 2017”