Tag: Loch Langabhat

Seanchasan

Seanchasan

Seanachasan

Tha iomadh seanachas miorbhuileach an dualchas na Gaidheil. Chan eil cothroman  bhith gan innse an-diugh ach teirc.

Clàr mi na còig seanchas seo agus tha gach tè a maireadh còig mionaidean a-mhàin. Tha beartas cànan unnta, mar a chaidh an toirt dhomhsa. Tha mi an dòchas gun còrd iad ribh.

Gheibh sibh an seanchas rinn cluintinn air Soundcloud agus rin leughadh air an ceangal gu làrach Guthan nan Eilean agus CLILstore. Continue reading “Seanchasan”