Category: Traditional stories

Seanchasan

Seanchasan

Seanachasan

Tha iomadh seanachas miorbhuileach an dualchas na Gaidheil. Chan eil cothroman  bhith gan innse an-diugh ach teirc.

Clàr mi na còig seanchas seo agus tha gach tè a maireadh còig mionaidean a-mhàin. Tha beartas cànan unnta, mar a chaidh an toirt dhomhsa. Tha mi an dòchas gun còrd iad ribh.

Gheibh sibh an seanchas rinn cluintinn air Soundcloud agus rin leughadh air an ceangal gu làrach Guthan nan Eilean agus CLILstore. Continue reading “Seanchasan”

Sabaist Mhor Wick

Sabaist Mhor Wick

I just love beul aithris stories, from Isle of Lewis Gaelic oral tradition. It is rare to have the opportunity to perform them for an audience nowadays.

Therfore, I have recorded five stories, because of the richness of the language which was handed down to me in the telling. All five stories are now uploaded to Soundcloud. Most importantly, they will be available to anyone wishing to learn local stories. Continue reading “Sabaist Mhor Wick”