Category: Gaelic Drama

Lockdown Theatre 2020

Lockdown Theatre 2020

Following the lockdown into September to November 2020, I was surprised to find myself rehearsing two scripts for filming.

The Gaelic monologue Os Mo Chionn Sheinn an Uiseag written by Eric J MacDonald was requested by the Blas Festival

https://www.facebook.com/118042888233771/videos/702218400690932

Continue reading “Lockdown Theatre 2020”

Deilbh Cluich

Deilbh Cluich

Thòisich mi nam phàrt den bhuidhean coimhearsnachd Cabraich a cur air adhairt deilbh cluich mu dualchas nan eilean an 2007.

An cois seo tha clàraidhean ceithir de na deilbh cluich a chaidh a chur air àrd ùrlar. Tha na sgriobtaichean rin leughadh air an ceangal làrach gu-iosal, Guthan nan Eilean agus CLILstore. Continue reading “Deilbh Cluich”