Category: Gaelic Films

Lockdown Theatre 2020

Lockdown Theatre 2020

Following the lockdown into September to November 2020, I was surprised to find myself rehearsing two scripts for filming.

The Gaelic monologue Os Mo Chionn Sheinn an Uiseag written by Eric J MacDonald was requested by the Blas Festival

https://www.facebook.com/118042888233771/videos/702218400690932

Continue reading “Lockdown Theatre 2020”

Lobster fishing Outer Hebrides

Lobster fishing Outer Hebrides

Lobster fishing skills have been passed down through generations of men in Great Bernera, in the Outer Hebrides of Scotland. This short film I made recently with Ruaraidh Urpeth of Mara Productions is a promotion of the National Library of Scotland, travelling exhibition shore to shore.

 

https://digital.nls.uk/learning/from-shore-to-shore/living-memory/index.html

Deilbh Cluich

Deilbh Cluich

Thòisich mi nam phàrt den bhuidhean coimhearsnachd Cabraich a cur air adhairt deilbh cluich mu dualchas nan eilean an 2007.

An cois seo tha clàraidhean ceithir de na deilbh cluich a chaidh a chur air àrd ùrlar. Tha na sgriobtaichean rin leughadh air an ceangal làrach gu-iosal, Guthan nan Eilean agus CLILstore. Continue reading “Deilbh Cluich”